Welkom in het IJssellandschap

Stichting IJssellandschap en haar rechtsvoorganger 'de Verenigde Gestichten' beheert en ontwikkelt sinds 1267 land, landgoederen, boerderijen en huizen rondom Deventer. Door de eeuwen heen zijn we met zorg en respect omgegaan met het land, de natuur, de mensen die er wonen en de mensen die er willen recreëren. Volgens goed rentmeesterschap hebben we de bezittingen in de loop der tijd laten groeien en ontwikkeld ten behoeve van de inwoners van stad én land.

Het IJssellandschap van nu is onlosmakelijk verbonden met het verleden. Een verleden dat tevens de
inspiratiebron is voor de toekomst, waarin we ruimte willen creëren voor innovatie, gericht op natuur,
duurzame landbouw, ondernemerschap en recreatie.

Ruimte voor toegewijd en toekomstgericht IJssellandschap.

Nieuws