Wat is Natuurbegraven?

Een natuurbegraafplaats is in de eerste plaats een natuurgebied, bijvoorbeeld bos, heide of een natuurlijke akker. Het bijzondere aan dit natuurgebied is dat er begraven mag worden. Begraven in een natuurlijke omgeving waar bij leven of na overlijden een eigen plek uitgekozen mag worden. Deze plek is voor eeuwig, natuurbegraafplaatsen kennen een eeuwigdurend grafrecht.

Op een natuurbegraafplaats mogen geen grafmonumenten geplaatst worden. Hoogstens zijn tijdelijke grafmarkeringen mogelijk in de vorm van bijvoorbeeld een houten schijf met de naam van de overledene. Nabestaanden hoeven zich zo geen zorgen te maken over onderhoud van een graf. Wel kunnen ze hun dierbare(n) gedenken bij een bezoek aan het natuurgebied waar een wandeling en rustmoment op een zitbankje bezinning en troost biedt. Natuurbegraafplaatsen zijn in opkomst. We kennen er nog maar weinig. Goede voorbeelden zijn natuurbegraafplaats:
Weverslo bij Venray www.weverslo.nl
Hillig Meer bij Eext www.natuurbegraafplaatshilligmeer.nl
Heidepol bij Arnhem www.heidepol.n

Waarom wil IJssellandschap een natuurbegraafplaats

IJssellandschap heeft haar verleden in de zorg. Eeuwenlang waren de bezittingen van IJssellandschap eigendom van de gasthuizen in de stad Deventer. De opbrengsten van huizen, boerderijen, land en landgoederen werden gebruikt om de zorg in de stad Deventer te financieren. De toewijding waarmee dit gepaard ging is in onze missie vastgelegd; Toegewijd landschap. Voor het IJssellandschap van nu houdt Toegewijd Landschap wederkerigheid in. Het landschap zorgt voor de mens en de mens zorgt voor het landschap. Vanuit de geschiedenis en vanuit wie we nu zijn is een natuurbegraafplaats een prachtig passende aanvulling op ons bezit en op onze activiteiten. Een natuurbegraafplaats is een sobere en troostvolle plek. Een graf biedt eeuwigdurende zorg aan degene die begraven wordt. De plek, het landschap biedt troost aan degenen die hun dierbaren begraven. Met de opbrengst van het natuurbegraven kunnen wij het landgoed van de natuurbegraafplaats zelf en al onze andere natuurlijke bezittingen nog beter onderhouden en waar mogelijk verder ontwikkelen. We offeren met een natuurbegraafplaats geen natuur op, we voegen er een functie aan toe die er heel goed bij past en overigens ook een geweldige garantie biedt voor een “eeuwigdurend” voortbestaan van de plek. Toewijding hoort bij ons en dat willen we nu juist ook laten zien met deze bosbegraafplaats.

Waar wil IJssellandschap een natuurbegraafplaats?

Gelet op het voorgaande is het uitgangspunt dat de natuurbegraafplaats op een van onze eigen gebieden wordt gerealiseerd. In 2014 hebben wij een aantal criteria op een rij gezet waaraan een locatie moet voldoen. De recreatieve druk, de hoogteligging, het aantal omwonenden en de landschappelijke inpasbaarheid zijn voorbeelden van deze criteria. Ook is gekeken naar terreinomstandigheden, cultuurhistorie, ecologie en natuurwaarden en het grondwaterpeil. Op basis daarvan is landgoed ’t Hemeltje als meest geschikte locatie naar voren gekomen. IJssellandschap heeft ruim 33ha van landgoed ’t Hemeltje in bezit. Het bestaat uit 23 ha bos en 10 ha open gebied. De bossen, akkers, weiden en lanen zijn geschikt voor een natuurbegraafplaats. Het gebied ligt 11 km ten oosten van Deventer ten noordoosten van Bathmen. De locatie wordt begrensd door de Holterweg aan de noordzijde, de Hemeltjesweg aan de westzijde en de Apenhuizerenkweg aan de zuidzijde.

Hoeveel graven krijgt de natuurbegraafplaats en hoe wordt deze ingericht?

Het aantal graven is nog niet exact te zeggen. Het gebied houdt de hoofdbestemming natuur. Begraven wordt een ondergeschikte bestemming. Dit betekent dat eerst een inrichtingsplan en een natuurontwikkelingsplan opgesteld worden om vervolgens te bepalen hoeveel ruimte voor graven er overblijft. De inrichting van de natuurbegraafplaats is beperkt. Uiteraard is een parkeerplaats nodig evenals een klein ontvangstgebouw met bijvoorbeeld een toiletgelegenheid. Een natuurbegraafplaats heeft sobere voorzieningen dus er zal geen grote afscheidsruimte komen. Afscheid nemen gebeurt in de open lucht en in de natuur zelf.

Welke procedure wordt gevolgd?

Begin 2015 is aan de gemeente Deventer een zogenoemd pre-advies gevraagd. Medio 2015 hebben we een positief pre-advies ontvangen. Dit betekent dat de gemeente Deventer de bereidheid heeft om een natuurbegraafplaats mogelijk te maken mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze hebben te maken met de communicatie met de omgeving, een goed onderzoek naar de behoefte aan natuurbegraven en het doorlopen van een bestemmingplanprocedure.
In de tweede helft van 2015 hebben wij onderzoeken uitgevoerd in het gebied waar we de natuurbegraafplaats willen realiseren. Grondwater, archeologie, bodem en cultuurhistorie zijn onder andere in beeld gebracht. Op basis daarvan hebben we een voorlopig inrichtingsplan gemaakt dat in maart 2016 is afgerond.
Intussen is de gemeenteraad van de gemeente Deventer zich met het proces gaan bemoeien. Een motie van VVD en CU waarin de wethouder van ruimtelijke ordening wordt verzocht verdere planvorming stop te zetten vanwege het ontbreken van draagvlak is op 11 april 2016 aangenomen. Of daadwerkelijk draagvlak ontbreekt is niet onderzocht door de raad en van de inhoud van onze plannen is wilde de raad niet op de hoogte worden gebracht.
Dit geeft een onzekere situatie voor onze plannen en voor de omwonenden. Wij verwachten de komende tijd van de gemeente Deventer duidelijkheid te krijgen over de toekomst van natuurbegraven bij IJssellandschap.

Is IJssellandschap wel deskundig genoeg voor een natuurbegraafplaats?

IJssellandschap is deskundig op het gebied van natuur, natuurontwikkeling en beheer van bossen, landgoederen en natuurgebieden. Begraven en alles wat daarbij hoort is niet ons terrein. Daarom zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met een deskundige organisatie op dit gebied. Gezamenlijk kunnen wij een prachtige natuurbegraafplaats voor Salland en omgeving realiseren.

Vragen

Begraven, en zeker natuurbegraven, is een onderwerp dat emoties losmaakt. Er blijken ook veel misverstanden over te bestaan over natuurbegraven in zijn algemeenheid en over onze plannen voor een natuurbegraafplaats op ’t Hemeltje. Wij vinden het belangrijk dat iedere betrokkene zijn mening baseert op de juiste feiten en omstandigheden. Daarom willen wij graag met iedereen die vragen over dit onderwerp heeft in gesprek. Neemt u gerust contact op met onze projectleider natuurbegraven Rob te Wierik. Hij is bereikbaar via mail; r.tewierik@ijssellandschap.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots (JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken). Of mobiel via nummer 06-10719597