VACATURE BESTUURDER

Wij zijn stichting IJssellandschap. Wij beheren 4400 ha landgoederen, bossen, hoeves, landerijen en natuur in een wijde kring rondom Deventer. Dat doen we onder ons motto “Toegewijd en Toekomstgericht”. We zijn toegewijd aan het beheer van de schat uit het verleden èn toekomstgericht doordat we naast een degelijk lange termijn beheer ook ruimte creëren voor innovatie gericht op natuur, duurzame landbouw en ondernemerschap. We zijn op zoek naar een nieuw Bestuurslid. 

Samen met je 4 collega`s in het bestuur en de directie zet je de lijnen voor de toekomst uit en bewaar je het evenwicht tussen het ideale en het zakelijke, de korte en de lange termijn en de overige uitdagingen van het beleid. Je beslist mee over de grote thema`s van nu zoals kringlooplandbouw, energietransitie en klimaatadaptatie, maar ook bijvoorbeeld over zaken als nieuwe bestemmingen voor oude boerderijen. Je begrijpt daarnaast ook de basale waarde van goed en bestendig beheer. Je stelt met je medebestuursleden de begroting en de jaarrekening vast en besluit over de grotere investeringsbeslissingen.

Jij voelt je aangetrokken tot de combinatie van oud en nieuw, zoals bovenstaande foto toont (zorgboerderij Oostermaet). Je werkt graag aan het evenwicht tussen verleden, heden en toekomst van landerijen, hoeves en landgoederen. Je zet je graag in voor het algemeen belang in de groene omgeving, met oog voor het private belang. Je bent ondernemend en creatief. Naast een interessant professioneel netwerk heb je een goed netwerk in de Deventer of regionale samenleving. Je brengt ervaring mee in bijzondere facetten van ons werk, bijvoorbeeld communicatie, lobby, subsidies en gezondheid. Je hebt minimaal een HBO achtergrond of vergelijkbare werkervaring. Als bestuurder zoek je naar een volledige set aan argumenten om vervolgens in dialoog met je collega-bestuurders en de directie tot een besluit te komen.

Het bestuur komt ca. 9 x per jaar bijeen voor vergadering. Daarnaast zijn er enkele bijzondere bijeenkomsten of uitnodigingen. De vergaderstukken worden voorbereid door de directie. IJssellandschap heeft 18 personeelsleden voor het gehele palet van directievoering en management, beleidsontwikkeling en uitvoering.

Als sollicitant stuur je voor 1 februari je brief met daarbij een CV aan dhr. J.T. Starkenburg, algemeen directeur van IJssellandschap, Haereweg 4, 8121 PJ Olst; mailadres: a.vandieen@ijssellandschap.nl ; informatie 0570 – 635955; 06-22800253.