Vacature Bestuur

Stichting IJssellandschap beheert 4300 ha landgoederen, boerderijen, land, natuur, bos- en cultuurgrond in de wijde omgeving van Deventer. Dat doet zij volgens haar visie “Land Goed”. Land is ons aller bestaansbasis en land goed beheren vraagt om het evenwicht tussen oud en nieuw, ideaal en zakelijkheid, korte en lange termijn, landbouw en natuur, publiek en privaat belang. IJssellandschap is een toegewijd beheerder, partner met haar pachters en huurders en een pro-actieve ontwikkelaar.

VACTURE IS VERVULD

Wie vult ons bestuur aan?
Als bestuur zoeken wij een nieuwe collega die ons aanvult met eigen persoonlijkheid, ervaring, inzicht, kennis en netwerk . Haar / zijn inbreng geeft een ruimere basis aan onze beleidsbeslissingen. De huidige tijd met grote vraagstukken op het gebied van energie, klimaat, landbouw en natuur en de werkelijke verbondenheid met aarde en voedsel vraagt om continuïteit in beheer èn nieuwe wegen en verbanden. Die grote thema`s krijgen concrete uitwerkingen in besluiten over boerderijen, bos, natuur, landgoederen en monumenten. Maar bovenal in de samenwerking met onze partners!

In huis:
Als bestuur en directie hebben we kennis en ervaring in huis op het gebied van government en overheden rentmeesterschap, financiën, recht, landbouw, natuur, landschap , water, cultuurhistorie en monumenten. We vertegenwoordigen met elkaar al een mooie mix aan competenties, netwerken en achtergronden. De nieuwe bestuurder verbreedt en verdiept dit. Er zijn ca 9 vergaderingen per jaar. Daarnaast zijn er enkele bijzondere bijeenkomsten of uitnodigingen.

Interesse?
Graag een schriftelijke reactie aan dhr. J.T. Starkenburg, directeur IJssellandschap vóór 25 juni a.s. Per email: a.vandieen@ijssellandschap.nl . De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 5 juli na 13u.00. Eventuele tweede gesprekken zijn gepland op 9 juli v.a. 18u.00.
Voor verdere info:  neem contact op met directeur J. Starkenburg (tel. 0570 – 635955) of voorzitter van het bestuur mevr. G. Wijffels (tel. 06 – 46171984) .