Uitvoering Bosbeheer Kranenkamp

In de nazomer en het najaar van 2021 voert IJssellandschap bosbeheer en groot onderhoud uit op Landgoed De Kranenkamp en in een deel van het Steenbruggerbos in Diepenveen.

Het doel van dit beheer is om mooie bomen meer ruimte te geven en een gevarieerd bos in stand te houden. Voor zover ze langs de paden staan worden dode of gevaarlijke bomen opgeruimd. Ook worden er groepen bomen gekapt, zodat hier een nieuwe generatie bos kan gaan groeien. Een ander doel van dit beheer is om hout te oogsten.  De opbrengst hiervan komt ten goede aan beheer van dit bos en het landschap.

Het hout wordt gebruikt voor diverse (bouw)doeleinden. Een deel van ons eigen hout gebruiken wij  zelf voor bebording, gebinten en voor bijvoorbeeld gevelbekleding en de luiken van onze monumentale panden.

Klik HIER voor meer informatie over ons bosbeheer.