Symposium


 

RENTMEESTERDAG 2020
“Wijs met Energie en Landschap”
Do. 9 april
Klooster Sion, 12u00 – 17u30

Uitnodiging voor de Rentmeesterdag 2020. Het thema van dit jaar is:
“Wijs met Energie en Landschap”

 

Klimaatakkoord
We hebben allen te maken met het klimaatakkoord en de grote uitdaging die dat met zich meebrengt. De hieruit afgeleide energieopgave dient gestalte te krijgen in de vorm van forse energiebesparing en grootschalige opwek van zon- en/of windenergie.  Als samenleving en als IJssellandschap worden we nu geconfronteerd met de aanleg van grote zonneweides en plannen voor tientallen windturbines in onze regio.  We zien ons gesteld voor ingrijpende beslissingen met vele aspecten:   verandering van ons landschap en de beleving er van; de verdeling van lasten en lusten; de voor- en tegenstand; dreiging van scheuring in lokale gemeenschappen; etc.  Wij willen hier samen met jullie een weg in vinden.

Rentmeesterschap
Rentmeesterschap hebben we met ons allen meer dan nodig  om de grote vraagstukken rondom energie en klimaat op korte en vooral op lange termijn het hoofd te bieden. Hoe gaan we er verstandig en wijs mee om? In de traditie van de Rentmeesterdag gaan we op zoek naar de onderliggende waarden en verantwoordelijkheden. Het belangrijkste doel is om los van de waan van de dag met elkaar een verdiepend gesprek te voeren over die onderliggende waarden.

 

Genodigden
De middag is bedoeld voor college-, en raadsleden,  beleidsambtenaren van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst alsmede vertegenwoordigers van provincie, waterschap, Regionale Energie Strategie, vertegenwoordigers van non-profit organisaties in onze regio.

Een inspirerende middag. Mét een lunch en ont-moeting op een bijzondere plek: Klooster Sion in Diepenveen, Vulikerweg 6 in Diepenveen.
Deelname is kosteloos. Wel:  Om het gezamenlijke gesprek goed te kunnen voeren hanteren we een maximum aantal deelnemers.  Indien je je al aangemeld hebt hoeft dat niet nogmaals, bij twijfel hierover graag wél alsnog invullen.

Met vriendelijke groet,
IJssellandschap

Jaap Starkenburg
directeur

 

Symposium form