Organisatie


IJssellandschap is een particuliere beheerder van landgoederen en landerijen in de omgeving van Deventer. De stichting bezit circa 3800 hectare grond en circa 75 panden en beheert tevens 458 hectare aan gronden voor Stichting Burgerweeshuis en Kinderhuis te Deventer www.bwkdeventer.nl

De organisatie staat onder leiding van directeur-rentmeester dhr. J.T. Starkenburg en bestaat uit 17 medewerkers die zorgen voor directievoering, beleidsvoorbereiding en beheer.
Het werk omvat zowel kantoorwerk (administratie, financiën, communicatie, beleidsvoorbereiding) als uitvoerend werk (landschapsonderhoud, timmer- en schilderwerk).

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door 5 personen: mevr. G. Wijffels, voorzitter; dhr. F.Holleman, lid ; dhr. R. Schouten, secretaris; dhr. J.M. Werker, penningmeester; mevr. M. Meijerink, lid. Het bestuur stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, houdt toezicht en vormt een klankbord voor de directie. Directie en bestuur laten zich over de vele beleidsonderwerpen adviseren door de breed samengestelde Raad van Advies onder voorzitterschap van mevr. L. Klein Holkenborg.

Nieuwsbrief