Bosrandenbeheer

IJssellandschap is beheerder van ruim 1200ha bos en vele honderden meters aan lanen en houtwallen. De bomen en struiken die hier groeien, grenzen aan (deels verpachte) landbouwgronden, schouwstroken, watergangen, wegen en paden. Al met al vormt dit een grote lengte aan randen. Het is aan IJssellandschap om deze randen te beheren.

Het onderhoud wordt planmatig aangepakt. Dit werkt als volgt.

Wanneer gaan we waar aan de slag?
In een cyclus van 5 jaar gaan we alle bosranden langs. Onze terreinen hebben we daartoe ingedeeld in 5 ‘werkblokken’: gebiedsdelen die geografisch zoveel mogelijk bij elkaar aansluiten. Elk jaar zetten we een werkblok op de planning. Klik op ‘Kaart werkblokken’ om te zien wat de werkblokken zijn en welke jaarplanning daarbij hoort.

Werkwijze
De werkwijze is als volgt:
Augustus / september: schouw
In het jaar voorafgaand aan de uitvoering, worden in augustus / september alle bosranden van het betreffende werkblok geïnspecteerd door een medewerker van IJssellandschap en de uitvoerder / aannemer. Als norm wordt gehanteerd:
– perceel is vrij van ondergroei / struiken;
– de bosrand is passeerbaar: bomen zijn opgekroond tot minimaal 4m.

Oktober: bepalen kosten en selectie
De aannemer berekent de kosten voor het uitvoeren van het snoeiwerk. Jaarlijks stelt IJssellandschap een budget beschikbaar van max. €25.000,– voor bosrandenonderhoud. Als de kosten van de werkzaamheden binnen dit budget vallen, wordt al het werk uitgevoerd. Indien de kosten dit budget overschrijden, zijn we genoodzaakt een selectie te maken. Alleen de geselecteerde randen pakken we dan aan. De andere randen schuiven door naar volgende ronde, 5 jaar later.

November: geselecteerde randen op de site
Op de site van IJssellandschap wordt een kaart opgenomen van de randen die we voornemens zijn te gaan snoeien in het daarop volgende jaar.

Vanaf januari: uitvoering
Direct aan het begin van jaar starten we met de uitvoering. We proberen dit zoveel mogelijk in het eerste kwartaal uit te voeren. Als de omstandigheden dat niet toelaten, maken we het in nazomer / najaar af.

Na 5 jaar
De volgende ronde met een identieke werkwijze.

Met deze planmatige werkwijze, hoopt IJssellandschap achterstallig onderhoud weg te werken en voor de toekomst te voorkomen.

Onderhoud bosranden 2019
In 2019 staat Werkblok 5  op de planning.  Dit is een werkblok met een groot aantal verspreid liggende terreinen, met als belangrijkste objecten: Bossen Heino en De Bril, Bossen Heeten, Grote Schaersberg, Daggenvoorde, Spikvoorde, Traasterbos en Oxerhof.
Op de bijgevoegde kaart is aangegeven welke bosranden gesnoeid gaan worden. Het werk start in januari 2019. Het werk wordt uitgevoerd door de ANV Groen Salland.

Communicatie en contactpersonen
Voor vragen over wat er gaat worden gesnoeid (de selectie van de bosranden) kunt u contact opnemen met IJssellandschap. Contactpersoon: Gerben Visser, 06-22800250 / g.visser@ijssellandschap.nl).

Voor vragen over de uitvoering van het snoeiwerk (in welk seizoen, beweiding, gewas, terreinomstandigheden, lokaties snoeiafval, verwijderen snoeiafval, toegang tot percelen, etc.) kunt u contact opnemen met de ANV Groen Salland, voor 2019 is dit Gerard Willems, 06-21965983 / groensalland@kpnmail.nl.

Kaart bossen Heeten

Kaart bossen Heino

Kaart Cröddendijk

Kaart De Bril

Kaart Grote Schaersberg

Kaart Haarbrinksbos en Oxerhof

Kaart werkblokken bosranden Heino Bril Dalmsholte Mariënheem

Kaart werkblokken bosranden kerngebied

 

 

Ruim 8000 boompjes-plantgoed- tijdelijk ingegraven bij de werkplaats om de komende 2 maanden uit te planten op onze landgoederen. Ook voor ons nieuwere soorten die beter bestand zijn tegen de droogteperiodes. Zoals de wintereik. Bijkomend voordeel:de ei… ift.tt/2sP4a6r pic.twitter.com/BzWzi0Hk2G

Ongeveer 5 dagen geleden op IJssellandschap's Twitter via IFTTT