Natuurherstel Wolbroeken

Aan het werk voor natuurherstel in de Wolbroeken
In 2009 kochten we een gedeelte van Landgoed Spijkerbosch in Olst. De Wolbroeken was onderdeel van deze aankoop: een gebied bestaande uit bos en weildanden langs de wetering van ca 19ha gelegen tussen Middel en De Boskamp. Broek, is overigens oud Hollands voor vochtig laagland of moeras. Broekgronden werden in de middeleeuwen al ontwaterd door drainage, zoals het aanleggen van sloten. Zo werd er bewerkbare grond van gemaakt.

Bijzonder gedeelte
Vanuit de Provincie werd er een regeling opgesteld om landbouwgronden in Overijssel om te vormen naar ‘nieuwe’ natuur. Gerben Visser, landschapsbeheerder bij IJssellandschap: “De Wolbroeken is een bijzonder gebied. Afwisselend natuurbos met vijverpartij, hakhout en gras-landbouwgrond dat opengesteld is maar waar niet veel mensen komen. Vooral omdat het nergens heen gaat”. Gerben wijst naar het stuk grasland middenin waar je al direct opvalt dat er al veel verschillende soorten grassen staan: “Vanaf de aankoop vond ik dit al een bijzonder gedeelte. Ruim 3 ha omzoomd door bomen, laag, met veel variatie en relatief nog altijd nat”. Gerben vervolgt: “We hebben een plan opgesteld om dit gedeelte landbouwgrond binnen de Wolbroeken inderdaad om te vormen naar blijvende natuur. Het gaat hier om natuurherstel, het terugbrengen naar nat schraalland, de situatie van vroeger. Belangrijk is te kijken wat je wil bereiken, wat daarvoor nodig is en hoe we het gaan beheren. De subsidie die de provincie verleent is bestemd voor de afwaardering van duurdere landbouwgrond naar natuur, de inrichting en het beheer. Wij als grondeigenaar dienen hierbij ook een financiële bijdrage te leveren’.

Vernatten
De uitvoering lijkt op wat er ook bij de Moespotleide op landgoed De Kranenkamp is gebeurd. Dat is in 10 jaar ook een natuurpareltje geworden met veel bijzondere soorten planten en dieren. Gerben: “Belangrijk is dat het hier nu nog natter wordt. Het lijkt dit jaar heel wat maar we hebben droge zomers achter de rug en op termijn zal dat zich voortzetten. Het vernatten doen we hier door de sloten uit te baggeren en de sliblaag te verwijderen. Dat wordt aangevuld met fijn zand zodat er niet veel water meer wordt afgevoerd. Één sloot die in verbinding staat met de wetering, blijft wel open, daar wordt een houten stuw ingebouwd zodat er nog wat te regelen valt wat betreft de waterhuishouding. Daarnaast worden er delen verlaagd: door de rijke toplaag er af te schrapen wordt daar extra verschraalt”.

Het beheer wordt voor een groot deel uitgevoerd in samenwerking met naast wonende boer Jansen. Hij maait de hogere delen en gebruikt het gras binnen zijn bedrijfsvoering. Terreinmedewerker Tino begeleidt de omvorming en maait de lage en dus nattere delen. Momenteel is de aannemer bezig om de stuw aan te leggen, en worden stapsgewijs de volgende maatregelen uitgevoerd.

Landschapsbeheerder Gerben Visser en de aannemer bij de nieuw aan te leggen stuw.