Het verhaal van…..

We verzamelen verhalen uit het IJssellandschap. Mooie verhalen, ontroerende verhalen, feitelijke verhalen…kortom heel veel verhalen. Dat doen we zelf en ook samen met onze vrijwillige ‘verhalenvangers’. Zij gaan verhaal halen bij boer & burger, recreant en vrijwilliger. Daarnaast staat er regelmatig een verhaal in de Deventer Post waarin iemand een verhaal vertelt over zijn/haar favoriete plek in het IJssellandschap.

Verhalen kunnen bijdragen aan het draagvlak van de omgeving. Waarom is iets zoals het is, en wie hebben er aan bijgedragen dat iets is zoals het is. Hoe was het vroeger, hoe is het nu en hoe zal de toekomst eruit zien.

Kortom voor iedereen die geïnteresseerd is in het landschap en een ander zijn deze verhalen

De verhalen worden tevens gekoppeld aan onze Hazepadfietsroutes, welke medio juni 2121 te verkrijgen is.

De verhalenfietsroute