Donateurs / anbi

IJssellandschap en de gelieerde stichting Monumenten IJssellandschap zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit betekent dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die worden ontvangen in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften – binnen de daarvoor geldende regels – aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl 

Stichting Monumenten IJssellandschap is een cultureel aangewezen ANBI instelling. Hierbij is onder voorwaarden een extra aftrekmogelijkheid van 25% aanwezig.

Met ingang van 2014 dient een instelling die bij de belastingdienst is geregistreerd op de website een aantal gegevens openbaar te maken. Op deze website van IJssellandschap vindt u informatie over de bestuurssamenstelling, het beleid, de doelstelling en gegevens over activiteiten van IJssellandschap en Monumenten IJssellandschap. De meer specifieke gegevens betreffende het beloningsbeleid en de verantwoording vindt u in het jaarverslag. Dit verslag staat vermeld op de site en/of is op verzoek beschikbaar; hiervoor kunt u via de mail een exemplaar aanvragen info@ijssellandschap.nl

Naam instelling                                                            

Stichting IJssellandschap, Olst
Fiscaalnr 0057.27.492                       KVK 41244662

Stichting Monumenten IJssellandschap, Olst
Fiscaalnr 8071.00.250                       KVK 08678229

Beloningsbeleid
Bestuursleden: onbezoldigd/vacatievergoeding
Personeelsleden: CAO Bos & Natuur

Jaarverslagen St. IJssellandschap en St. Monumenten IJssellandschap

haas-groen

Nieuwsbrief