Lindebomen voor bijen

Op onze landgoederen De Haere en Nieuw Rande worden de komende tijd 60 lindebomen geplant met als doel de leefomgeving te verbeteren voor de bij. Ook andere insecten zoals hommels en vlinders profiteren van de aanplant. Beedeal Aanleiding is de “BeeDeal”, die op 30 augustus 2017 is getekend door Centrum Landbouw & Milieu, Imkervereniging Deventer, […]

Lees meer »

IJssellandschap nieuwe beheerder Teugse- en Veenoordkolkgebied

Op 21 december 2017 is de “Overeenkomst beheer en onderhoud Teugse- en Veenoordkolk” ondertekend door IJssellandschap en de gemeente Deventer. Hiermee is per 1 januari 2018 het beheer van het uiterwaardengebied Teugse- en Veenoordkolk overgedragen aan IJssellandschap. IJssellandschap kan hiermee het beheer van ruim 40ha uiterwaardennatuur toevoegen aan haar beheerareaal. Met enthousiasme heeft IJssellandschap de […]

Lees meer »

3 groene projectsubsidies voor IJssellandschap

IJssellandschap heeft subsidie gekregen van de provincie Overijssel voor uitvoering van de volgende projecten: *Aanplant 50 lindebomen *Heideontwikkeling Wechelerveld *Aanleg poel en natuur-vriendelijke oever. De bijdrage voor deze projecten komt voort uit het koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’. Dit document verwoordt de resultaten van een intensief proces waarin veel verschillende partijen in Groene Tafels en in […]

Lees meer »

Heerlijkheid Linde….Linderveld.

Heerlijkheid Linde, een wenkend perspectief voor het Linderveld. Het Linderveld is onderdeel van het waardevolle landelijk gebied, grenzend aan de noordoostelijk stadsrand van Deventer. Het vormt de verbinding tussen de Vijfhoek en de dorpen Lettele en Schalkhaar. Heerlijkheid Linde Samen met ondernemers en bewoners willen we het Linderveld omvormen tot Heerlijkheid Linde. Met hart voor […]

Lees meer »

Kerk en IJssellandschap maken mede “SPIL”-Bos Lettele mogelijk

Vrijdag 2 december 2016 heeft  de Kerk een stuk grond met bos notarieel overgedragen aan IJssellandschap. Deze grond is in 1899 tijdens een veiling in het bezit gekomen van de Kerk. Het perceel grond omvat oa het bos dat ligt tussen de volkstuinen, de tennisvereniging en grenzend aan de parkeerplaats tbv De Spil.Onderdeel van de […]

Lees meer »

Samenwerken in het Groen

We zijn trots op onze gebieden en laten daar graag andere mensen van meegenieten. Met onze eigen medewerkers besteden we veel tijd en energie om het gebied zo goed mogelijk te onderhouden. Voor het bos c.q. de natuurgebieden geldt dat onder andere de lanen, bosranden en verjongingsgaten onderhouden dienen te worden zodat bezoekers kunnen genieten […]

Lees meer »

Educatie

Spelen in de Uiterwaarden. Vies worden mag! Project IJssellandschap in samenwerking met Natuurderij Keizersrande IJssellandschap en Keizersrande dromen ervan dat alle kinderen uit Deventer lekker gaan spelen in de tuin van Deventer: de uiterwaarden langs onze prachtige IJssel. Daarom is het project ‘Het Oog’ in de (speel)uiterwaarden gerealiseerd. Kinderen van de lagere scholen in de […]

Lees meer »

Akkerrandenbeheer

In 2016 is het project Randenbeheer van start gegaan. 26 pachters doen mee door de randen van graslandpercelen te verschralen of door akkerranden in te zaaien met een bloemenmengsel. Er is nog ruimte voor extra randen. Heb je interesse, meld je dan aan! De randen van (pacht)percelen hebben op een aantal plaatsen een lagere opbrengst […]

Lees meer »

In Beweging met Solis

WANDELINGEN MET EEN VERHAAL! IJssellandschap en Zorggroep Solis kennen beiden dezelfde voorgeschiedenis vanaf 1267 met het ontstaan van het Heilige Geest Gasthuis. Vanuit dit gemeenschappelijke verleden is er tussen Solis en IJssellandschap altijd een band gebleven. Graag zoeken we gezamenlijke projecten op en in dat kader is in 2014 op initiatief van Jaap Starkenburg, directeur IJssellandschap en Ko Portengen, […]

Lees meer »

IJsselhout

IJssellandschap heef hout beschikbaar gesteld voor de bar van DAVO. Bekijk deze film om te zien hoe de bar tot stand is gekomen.   Film over maken van de bar voor DAVO bieren  

Lees meer »
Nieuws Archief