Broedseizoen start 15 maart

Het broedseizoen gaat alweer bijna van start
Officieel van 15 maart tot 15 juli. De meeste vogels broeden in deze periode en ook reeën, konijnen, hazen…etc krijgen hun jongen. In de uiterwaarden zijn sommige gebieden deels tot half september niet toegankelijk voor het publiek. Bijgaand de recreatiekaart Deventer waarop duidelijk te zien is waar en wanneer in de uiterwaarden dit het geval is en waar je heerlijk de hele lente & zomer wel kunt recreëren. Honden in alle gevallen aan de lijn! Uitzondering hierop zijn natuurlijk de hondenlosloopgebieden bij het Wechelerveld en Rembrandtkade (ter hoogte van roeivereniging).

RECREATIEKAART IJSSELUITERWAARDEN