Gesloten. Vacature: Bestuurslid

Wie vult ons bestuur aan?

IJssellandschap is een prachtige particuliere stichting waar de inbreng van het bestuur waardevol is voor het landschap op lange termijn. Als bestuur zoeken wij een nieuwe collega die ons  hierbij aanvult en jong van geest is. Met persoonlijkheid, een frisse blik, netwerk én met kennis aansluitend bij het brede werkveld van IJssellandschap. Wij zijn specifiek op zoek naar iemand met kennis op het gebied van organisatiekunde en/of ondernemerschap, of vanuit de creatieve sector, het onderwijs of met een wetenschappelijke achtergrond.  We verwachten dat de nieuwe bestuurder midden in de maatschappij staat . Haar / zijn inbreng geeft een ruimere basis aan onze beleidsbeslissingen. De huidige tijd kent uitdagende vraagstukken. Energie, klimaatadaptatie en landbouw zijn de onderwerpen die veelvuldig op de agenda staan. Deze thema`s vragen concrete uitwerkingen in besluiten over ontwikkelingen rondom boerderijen, bos, natuur, landgoederen en monumenten. Maar bovenal in de samenwerking met onze partners in de regio!

In huis:
Als bestuur en directie vormen we al een mooie mix aan competenties, netwerken en achtergronden. De nieuwe bestuurder verbreedt en verdiept dit niet alleen op inhoudelijk gebied maar ook door zijn/haar persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten. Het bestuur functioneert als een toezichthoudend bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijke en tevens klankbord voor de directie. Er zijn ca 9 vergaderingen per jaar. Daarnaast zijn er enkele bijzondere bijeenkomsten of uitnodigingen. Bestuurders krijgen een onkostenvergoeding.

Interesse?
Dan graag uiterlijk 9 januari 2021 een schriftelijke reactie t.a.v. dhr. R.A. Nieuwenhuizen, financieel directeur IJssellandschap a.s. Per email: info@ijssellandschap.nl . De (digitale) gespreksronden zijn gepland op 19 januari en 25 januari.
Voor verdere info: raadpleeg onze website www.ijssellandschap.nl of neem contact op met dhr. R.A. Nieuwenhuizen (tel. 0570 – 635955) of de voorzitter van het bestuur mevr. G. Wijffels (tel. 06 – 46171984) .

Stichting IJssellandschap beheert 4300 ha landgoederen, boerderijen, natuur, bos- en cultuurgrond in de wijde omgeving van Deventer. Dat doet zij volgens haar visie “Land Goed”. Land is onze basis en land goed beheren is onze taak. Dit vraag om evenwicht. Onder ander tussen ideaal en zakelijkheid, korte en lange termijn, beheer en ontwikkeling, landbouw en natuur. IJssellandschap is een toegewijd partner met haar pachters en huurders en een pro-actieve ontwikkelaar.