Veenoordskolk – Teugse kolk

IJssellandschap en de gemeente Deventer hebben een beheerovereenkomst gesloten voor De Veenoords-, & Teugsekolk. Door slimme afspraken tussen de Grondbank en de gemeente Deventer is deze van oorsprong saaie diepe waterplas onder de A1 omgevormd naar een gebied met hoge natuurwaarden en daardoor veel aantrekkelijker voor bijzondere planten en dieren. De kolk is een stuk […]

Lees meer »

Landgoed Nieuw Bellinkhof

Landgoed Nieuw Bellinkhof is de jongste parel in het snoer van landgoederen en landerijen in de IJsselvalei. Aan de IJssel bij Hanzestad Deventer zijn drie nieuwe volledig aangelegde landgoedkavels ontwikkeld.  Elk  minstens vijf hectare groot. Er is er nog 1 te koop!  Bouw hier zelf uw landhuis. Geniet van een unieke leefomgeving en profiteer tevens […]

Lees meer »

Wat is Natuurbegraven?

Een natuurbegraafplaats is in de eerste plaats een natuurgebied, bijvoorbeeld bos, heide of een natuurlijke akker. Het bijzondere aan dit natuurgebied is dat er begraven mag worden. Begraven in een natuurlijke omgeving waar bij leven of na overlijden een eigen plek uitgekozen mag worden. Deze plek is voor eeuwig, natuurbegraafplaatsen kennen een eeuwigdurend grafrecht. Op […]

Lees meer »

Partners

Stichting Burgerweeshuis en kinderhuis www.bwkdeventer.nl IVN Deventer www.ivn.nl Marke Gorsselse Heide www.markegorsselseheide.nl Zorggroep Solis www.zorggroepsolis.nl OPG www.grondbezit.nl Landschap Overijssel www.landschapoverijssel.nl NV Bergkwartier www.nvbergkwartier.nl Staatbosbeheer www.staatsbosbeheer.nl LTO Salland www.salland.ltonoord.nl Kostbaar Salland www.kostbaarsalland.nl ANV Groen www.groensalland.nl Rustpunten in Salland www.rustpunt.nu IJsselboomgaarden www.ijsselboomgaarden.nl KNNV Deventer www.knnv.nl/deventer Deventer Bomenstichting www.deventerbomenstichting.nl Deventer Stadsarchief www.sabinfo.nl Ruimte voor de Rivier www.ruimtevoorderivier.nl Waterschap Drents […]

Lees meer »

Derdenwerk

Burgerweeshuis IJL beheert 453 ha voor het BWK. Hieronder vallen 3 pachtboerderijen. 5 panden op erfpacht. Ooievaarstraat 4-6-8 (verhuurt) en kantoor in de binnenstad. 140 ha bos. Grootste blokken De Lankhorst te Wesepe Grote Schaersberg te Nieuw Heeten De Heege te Heeten Averenk en Kleine Beurse te Terwolde Haarbrinksbos te Oxe Losse percelen nabij Holten […]

Lees meer »
VRIJWILLIGERS

Donateurs / anbi

IJssellandschap en de gelieerde stichting Monumenten IJssellandschap zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die worden ontvangen in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften – binnen de daarvoor geldende regels […]

Lees meer »

Geschiedenis

De oorsprong van IJssellandschap is te vinden in de geschiedenis van de Gasthuizen in Deventer. In de pre-verzorgingsstaat tijd konden de gasten (ouderen)  soms in natura betalen door bezittingen zoals grond of pand na te laten in ruil voor een goede oude-dagsvoorziening, wat het ‘kostkoperschap’ werd genoemd. Ook werden er in de Gasthuizen armen en […]

Lees meer »
Nieuws Archief