de Haere

Welkom in het IJssellandschap

Door de eeuwen heen zijn we met zorg en respect omgegaan met het land, de natuur, de mensen die er wonen en de mensen die er willen recreëren. Volgens goed rentmeesterschap hebben we de bezittingen in de loop der tijd laten groeien en ontwikkeld ten behoeve van de inwoners van stad én land. Het IJssellandschap […]

Lees meer »

Landgoed Nieuw Bellinkhof

Landgoed Nieuw Bellinkhof is de jongste parel in het snoer van landgoederen en landerijen in de IJsselvalei. Aan de IJssel bij Hanzestad Deventer zijn drie nieuwe volledig aangelegde landgoedkavels ontwikkeld.  Elk  minstens vijf hectare groot. Er is er nog 1 te koop!  Bouw hier zelf uw landhuis. Geniet van een unieke leefomgeving en profiteer tevens […]

Lees meer »

Partners

Stichting Burgerweeshuis en kinderhuis www.bwkdeventer.nl IVN Deventer www.ivn.nl Marke Gorsselse Heide www.markegorsselseheide.nl Zorggroep Solis www.zorggroepsolis.nl OPG www.grondbezit.nl Landschap Overijssel www.landschapoverijssel.nl NV Bergkwartier www.nvbergkwartier.nl Staatbosbeheer www.staatsbosbeheer.nl LTO Salland www.salland.ltonoord.nl Kostbaar Salland www.kostbaarsalland.nl ANV Groen www.groensalland.nl Rustpunten in Salland www.rustpunt.nu IJsselboomgaarden www.ijsselboomgaarden.nl KNNV Deventer www.knnv.nl/deventer Deventer Bomenstichting www.deventerbomenstichting.nl Deventer Stadsarchief www.sabinfo.nl Ruimte voor de Rivier www.ruimtevoorderivier.nl Waterschap Drents […]

Lees meer »

Derdenwerk

Burgerweeshuis IJL beheert 453 ha voor het BWK. Hieronder vallen 3 pachtboerderijen. 5 panden op erfpacht. Ooievaarstraat 4-6-8 (verhuurt) en kantoor in de binnenstad. 140 ha bos. Grootste blokken De Lankhorst te Wesepe Grote Schaersberg te Nieuw Heeten De Heege te Heeten Averenk en Kleine Beurse te Terwolde Haarbrinksbos te Oxe Losse percelen nabij Holten […]

Lees meer »
VRIJWILLIGERS

Donateurs / anbi

IJssellandschap en de gelieerde stichting Monumenten IJssellandschap zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die worden ontvangen in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften – binnen de daarvoor geldende regels […]

Lees meer »

Geschiedenis

De oorsprong van IJssellandschap is te vinden in de geschiedenis van de Gasthuizen in Deventer. In de pre-verzorgingsstaat tijd konden de gasten (ouderen)  soms in natura betalen door bezittingen zoals grond of pand na te laten in ruil voor een goede oude-dagsvoorziening, wat het ‘kostkoperschap’ werd genoemd. Ook werden er in de Gasthuizen armen en […]

Lees meer »
Pachtersdag Stichting IJssellandschap

Missie en doelstellingen

Missie Ruimte voor Toegewijd en Toekomstgericht IJssellandschap IJssellandschap en haar rechtsvoorganger ‘de Verenigde Gestichten’ beheert en ontwikkelt sinds 1267 land, landgoederen, boerderijen en huizen rondom Deventer. Door de eeuwen heen zijn we met zorg en respect omgegaan met het land, de natuur, de mensen die er wonen en de mensen die er willen recreëren. Volgens […]

Lees meer »

Organisatie

IJssellandschap is een particuliere beheerder van landgoederen en landerijen in de omgeving van Deventer. De stichting bezit circa 3800 hectare grond en circa 75 panden en beheert tevens 500 hectare aan gronden voor Stichting Burgerweeshuis en Kinderhuis te Deventer www.bwkdeventer.nl De directie bestaat uit de algemeen directeur en financieel directeur. Verhouding tussen bestuur en directie […]

Lees meer »

Vrijwilligers gezocht

Het Carmel College Salland en IJssellandschap zijn samen op zoek naar vrijwilligers die één keer per week op maandagochtend de rol van begeleider op zich willen nemen voor het praktijkproject “Tuin en Landschap”. In september 2015 is een samenwerking gestart tussen IJssellandschap met haar vele natuurgebieden, bossen en parken en het Carmel College Salland, afdeling […]

Lees meer »
Nieuws Archief